Hysteresis comparator Calculator

Note: Use minus "- is negative voltage".
Positive Supply Voltage: (V)
Negative Supply Voltage: negative supply voltage (V)
Results:
Vth (High Threshold Voltage): threshold voltage
(V)
R2/R1(proportional resistance): 
Vtl (Low Threshold Voltage):: Threshold voltage
(V)
Vr (reference voltage): 
(V)