Torsion pendulum oscillation period Calculator tool

length l: m
Moment of inertia I0: kgm2
Torsional stiffness kt: Nm2
cycle t: t

formulas :

t = 2*pi*sqrt( l I0 / kt)

pi = 3.14

t = cycle [s]

l = spring length [m]

I0 = Moment of inertia[kgm2]

kt = Torsional stiffness [Nm2]